کانون سلامتی کانون سلامتی


تاثیر شیرین کننده ماردین بر کنترل وزن

تاثیر شیرین کننده ماردین بر کنترل وزن

خلاصه مطلب: تحقیقات از نقش شیرین کننده های بدون کالری ماردین در کنترل وزن حمایت می کنند. شکری که به غذاها و نوشیدنی ها اضافه می شود، فقط تامین کننده کالری است و هیچ ماده مغذی دیگری را فراهم نمی کند و به این ترتیب به کالری های حاصل از شکر اغلب به “کالری های خالی” تعبیر...تحقیقات از نقش شیرین کننده های بدون کالری ماردین در کنترل وزن حمایت می کنند. شکری که به غذاها و نوشیدنی ها اضافه می شود، فقط تامین کننده کالری است و هیچ ماده مغذی دیگری را فراهم نمی کند و به این ترتیب به کالری های حاصل از شکر اغلب به “کالری های خالی” تعبیر می شود. شیرین کننده ماردین به کاهش کالری های خالی شکر مصرفی کمک می کند. بدون داشتن برنامه ریزی برای یک فعالیت بدنی سالم، هیچ شیرین کننده کم کالری نمی تواند به کنترل وزن بدن کمک کند.

هر چند که بعضی ها معتقدند هیچ شیرین کننده کم کالری باعث افزایش وزن نمی شود، اغلب این ادعاها براساس درک اثرات واقعی این شیرین کننده ها مبنی بر کنترل وزن و یا بررسی کوتاه مدت آن بر روی تعداد کمی از حیوانات صورت نگرفته بود.

به عنوان مثال در بررسی اخیری که بر روی موش های صحرایی نر صورت گرفت، کارشناسان تغذیه و بهداشت به نتایج غیر معتبر و حمایت نشده ای دست یافتند. کارشناسان یافته های حاصل از این بررسی ها را در مجله تنظیم مقررات سم شناسی و داروشناسی منتشر کردند و به این نتیجه رسیدند که نتایج حاصل از این بررسی ها نمی تواند به عنوان مدرکی مبنا بر این باشد که شیرین کننده کم کالری ماردین و یا سوکرالوز دارای اثرات جانبی است.

در مقایسه با بررسی هایی که در طی 3 سال بر روی افراد صورت گرفته است، هیچ شیرین کننده های کم کالری نمی تواند در استراتژی کنترل وزن موثر واقع شود. علاوه بر این، در بررسی های گسترده و دقیقی که بر روی موش ها که از سوکرالوز در دوزهایی با شیرینی مساوی به اندازه 18 کیلوگرم شکر در روز صورت گرفت مشخص شد که سوکرالوز باعث افزایش وزن بدن نمی شود. شواهد بسیاری وجود دارند که از سوکرالوز و شیرین کننده های کم کالری دیگری که می توانند در استراتژی کنترل وزن موثر واقع شوند، حمایت می کنند.