کانون سلامتی کانون سلامتی


دوچرخه سواری روشی ایده آل برای کاهش وزن

دوچرخه سواری روشی ایده آل برای کاهش وزن

خلاصه مطلب: با دوچرخه سواری از جاهای دیدنی بیشتری دیدن کنید. برای سرگرمی و تفریح در طول ماه و نیز گذراندن زمانی در خارج از منزل از دوچرخه استفاده کنید. با دوچرخه سواری 250 کالری ظرف 30 دقیقه سوزانده می شود . دوچرخه سواری روش خوبی برای هواخوری و تماشای جاهای دیدنی بیرون از منزل است. چرا...با دوچرخه سواری از جاهای دیدنی بیشتری دیدن کنید. برای سرگرمی و تفریح در طول ماه و نیز گذراندن زمانی در خارج از منزل از دوچرخه استفاده کنید. با دوچرخه سواری 250 کالری ظرف 30 دقیقه سوزانده می شود . دوچرخه سواری روش خوبی برای هواخوری و تماشای جاهای دیدنی بیرون از منزل است. چرا برای انگیزه مند شدن، جهت دوچرخه سواری با دوستان و یا فرزندانتان همراه نمی شوید؟
رفتن به محل کار با دوچرخه روش خوبی برای پس انداز کردن پول و نیز مراقبت از محیط زیست است. اگر برای رفتن به محل کار خود از دوچرخه استفاده می کنید، دوچرخه سواری روش مناسبی برای ورزش کردن در طول روز است. اگر از محل کار خود به سمت منزل به مدت 30 دقیقه دوچرخه سواری کنید، 500 کالری سوزانده می شود.
دوچرخه سواری بر روی تپه ها نیز روشی ایده آل برای افزایش تناسب اندام است. با رد شدن از هر نوع شیب بدن شما سخت تر کار می کند و قلب تان نیز تقویت می شود. بهترین روش برای کاهش وزن ترکیب دوچرخه سواری بر روی تپه ها و سطوح هموار است که به قلب تان درسوزاندن چربی ها کمک می کند. همیشه به هنگام دوچرخه سواری از گذاشتن کلاه ایمنی بر سر خود اطمینان حاصل کنید تا از بروز هر گونه آسیب احتمالی وارده به آن مصون بمانید.