کانون سلامتی کانون سلامتی


غذاهای عاری از کالری برای افراد مبتلا به دیابت

غذاهای عاری از کالری برای افراد مبتلا به دیابت

خلاصه مطلب: هدف اصلی غذاهای عاری از کالری برای افراد مبتلا به دیابت، برنامه ریزی وعده های غذایی و کنترل قند خون است. به طور معمول، به افراد مبتلا به دیابت توصیه می شود که در رژیم های غذایی کنترل کربوهیدرات را دنبال کنند تا افزایش قند خون را به حداقل برسانند و بیماری خود را کنترل...هدف اصلی غذاهای عاری از کالری برای افراد مبتلا به دیابت، برنامه ریزی وعده های غذایی و کنترل قند خون است. به طور معمول، به افراد مبتلا به دیابت توصیه می شود که در رژیم های غذایی کنترل کربوهیدرات را دنبال کنند تا افزایش قند خون را به حداقل برسانند و بیماری خود را کنترل کنند. از آنجا که بسیاری از غذاها، حاوی کربوهیدرات هستند، این امر می تواند یک چالش را ایجاد کند. یک شخص نه تنها باید بداند که چه غذاهایی حاوی کربوهیدرات هستند، بلکه باید وعده های غذایی خود را کنترل کند و غذاهای کربوهیدرات دار را به وعده های غذایی و میان وعده هایی برای آن روز تقسیم کنند.

در طی فرآیند یادگیری و برنامه ریزی، ممکن است چیزهایی را در مورد غذاهای غذاهای عاری از کالری شنیده باشید. در دنیای دیابت غذاهای عاری از کالری به عنوان غذاها (یا نوشیدنی هایی) تعریف می شوند که حاوی مقدار بسیار کمی کربوهیدرات و همچنین کالری کم می باشند. غذاهای عاری از کالری به صورت زیر شرح داده می شوند:

اگر چه این غذاها، غذاهای عاری از کالری نامیده می شوند، اما افراد مبتلا به دیابت نمی توانند آن ها را با بی پروایی بخورند. غذاهایی که عاری از کالری در نظر گرفته می شوند هنگامیکه در بخش های مشخص شده خورده شوند، لازم نیست به مقدار کربوهیدرات اختصاص داده شده یک وعده غذایی و یا میان وعده شخص اضافه شوند و دلیلش این است که این غذاهای خاص، اگر چه حاوی مقدار کمی کربوهیدرات هستند، اما تاثیر بسیار کمی را بر روی میزان قند خون دارند.

  • یک غذا یا نوشیدنی به منظور قرار گرفتن در طبقه غذاهای عاری از کالری باید کمتر از 5 گرم کربوهیدرات و کمتر از 20 کالری در هر وعده باشد.
  • خوردن این غذاها نباید به بیش از 3 وعده در روز محدود شود. اگر هر سه وعده در همان وعده غذایی یا میان وعده خورده شود و خوردن آن ها در طول روز گسترش یابد بر میزان قند خون (افزایش آن) تاثیر می گذارد.