اخبار ماردین اخبار ماردین


استقبال از سمینار دیابت در سعادت آباد

استقبال از سمینار دیابت در سعادت آباد

خلاصه خبر: شرکت پرارین پارس با همکاری شرکت نوونوردیسک و شرکت ارم طب در تاریخ 26/3/94 درسرای محله سعادت آباد سمینار تخصصی دیابت برگزار کردند.

منتشر شده در تاریخ 30 آبان 1394


شرکت پرارین پارس با همکاری شرکت نوونوردیسک و شرکت ارم طب در تاریخ 26/3/94 درسرای محله سعادت آباد سمینار تخصصی دیابت برگزار کردند.

در این سمینار که با جلسه پرسش و پاسخ همراه بود حدود 70 نفر از ساکنین محله سعادت آباد شرکت داشتند .نظر به استقبال شرکت کننده گان و درخواست مسئولین خانه سلامت محله سعادت آباد مقرر شد شرکت پرارین پارس هرماه یک برنامه سمینار دیابت در این خانه سلامت برگزار نماید . تاریخ برگزاری جلسه دوم سمینار که باعنوان تغذیه سالم برگزار خواهد شد .نیمه اول مرداد ماه اعلام شده است .