محصـــولات محصـــولات

سوکرالوز (Sucralose)

سوکرالوز تنها شیرین کننده بدون کالری است که از شکر مشتق می شود و ۶۰۰ بار از شکر شیرین تر است. جایگزینی۳ مولکول کلر سبب می گردد که سوکرالوز همانند شکر قابل شکستن ومتابولیزه شدن نباشد.بنابر این بدون تغییر وبه سرعت از بدن عبور کرده و ماده ای خنثی(inert) وsafe در نظر گرفته می شود. سوکرالوز در سال ۱۹۷۶ توسط شرکت Tate &Lyle کشف شد و در سال ۱۹۹۸ توسط سازمان غذا ودارو ی آمریکا FDA تایید شد و در حال حاضر در ۸۰ کشور شامل آمریکا ،کانادا و استرالیا برای مواد غذایی جامد ونوشیدنیها مورد استفاده می باشد. این ماده به راحتی در آب حل شده وبه علت پایداری مناسب بخوبی در پخت وپز قابل استفاده می باشد. سازمانهایی که سوکرالوز توسط آنها مورد تایید قرار گرفته است:

  • سازمان غذا ودارو ی آمریکا در سال ۱۹۹۸(FDA)
  • JEFCA  &WHO expert committee on food additives   در سال ۱۹۹۹
  • کمیته علمی غذای اروپا در سال ۲۰۰۰(SCF)
  • سازمان ایمنی غذای اروپا(EFSA)

فواید سوکرالوز:

ترکیب دومورد طعم منحصر به فرد سوکرالوز که کاملا”شبیه شکر است و مقاومت عالی آن موجب برتری این شیرین کننده از سایر شیرین کننده ها شده است وجایگزین شکر در کلیه انواع غذا ها و نوشیدنیها شامل غذاهای خانگی و دستورهای پخت باشد.سوکرالوز طعمی شبیه شکر دارد که کاملا” قابل درک است و طعم ناخوشایند ندارد . سوکرالوز طعمی شیرین دارد و شیرینی آن در دهان باقی می ماند و هیچ طعم ناخوشایندی در دهان ایجاد نمی کند. سوکرالوز دربدن انرژی تولید نمی کند به دلیل اینکه مانند ساکارز شکسته نمی شود وبه سرعت از میان بدن بدون تغییر عبور می کند . سوکرالوز به طور وسیعی در بیش از ۱۰۰ تحقیق در مدت ۲۰ سال مورد بررسی قرار گرفته و پی برده شد که کاملا” سالم وبی خطر است وتا کنون هیچ گونه گزارشی مستند از عوارض نامطلوب همچون پوسیدگی دندان ،افزایش قند در افراد دیابتیک ،تغییرات ژنتیکی،سرطان ،مشکلات ایمونولوژیک،اختلال در سیستم اعصاب مرکزی ومحیطی ونیز نقص جنین از این ماده منتشر نشده است. این شیرین کننده برای کلیه اقشار جامعه من جمله زنان باردار, مادران شیرده و کودکان درتمامی سنین قابل استفاده می باشد . سوکرالوز برای افرادی که می خواهند میزان جذب کالری را در بدن خود کاهش دهند، مفید می باشد. سوکرالوز به عنوان یک شیرین کننده در مکمل های غذایی ,مواد دارویی ,ویتامین ها و مکمل های معدنی و دارویی قابل استفاده می باشد . از دیگر فواید سوکرالوز اینست که موجب تخریب دندانها نمی شود ودوست دندانهاست چون باکتریهای دهان آنرا به عنوان یک منبع غذایی نمی شناسد بنابراین موجب پوسیدگی دندانها نمی شود . مطالعات بالینی وسیع(clinical studies/trials) در ۲۰ سال گذشته (حداقل ۱۰۰ مورد)بر روی انسان ارائه دهنده نتایج مستدل ومحکم در عدم تأثیر سوکرالوز بر متابولیسم کربوهیدارت ،میزان قند خون و ترشح انسولین بر روی افراد سالم،افراد دیابتیک نوع ۱و۲ می باشد.

متابولیسم:

سوکرالوز هیچ تاثیری بر متابولیسم کربوهیدرات ندارد، ,همچنین میزان قند خون وترشح انسولین را در کوتاه وبلند مدت تحت تأثیر قرار نمی دهد درنتیجه شیرین کننده مناسب برای دیابتی ها محسوب می گردد.

دامنه مصرف:

پایداری بسیار بالا در حالات محلول ودر دماهای مختلف سبب می گردد که این شیرین کننده کم/بدون کالری به طور وسیع در صنایع غذایی ودارویی ( کنسرو ,سس،شربت،انواع نوشیدنی ها،کیک،دسر،بستنی،مکملها،ویتامین هاو….)مصرف گردد. میزان جذب روزانه قابل قبول سوکر الوز( ADI) : حداکثر ۱۵میلی گرم به ازاء یک کیلوگرم وزن بدن می باشد .(15 mg/kgwb)