محصـــولات محصـــولات

کافی میکس 1×3 کم کالری ماردین

تجربه به یاد ماندنی نوشیدن یک قهوه گرم و شیرین با کافی میکس1×3  کم کالری ماردین.

• طعم فوق العاده قهوه Gold • استفاده از شیر خشک غیر لبنی (گیاهی) • هر کافی میکس ماردین تنها 37 کیلو کالری دارد در مقایسه با سایر کافی میکس ها که حدود 80 کیلو کاری دارد.