آشپــــــزی آشپــــــزی

اسموتی سیب

طرز تهیه: مواد گفته شده را یکجا داخل مخلوط کن ریخته، در آن را ببندید. دستگاه را روی دور تند روشن کنید. پس از یک الی دو دقیقه، پس از آنکه مایع غلیظ و یکنواختی بدست آمد، این اسموتی آماده ی مصرف خواهد بود. این اسموتی برای دو نفر، در نظر گرفته شده است.