آشپــــــزی آشپــــــزی

شیر موز و توت فرنگی

مواد ذکر شده را در مخلوط کن ریخته و با سرعت متوسط مخلوط کنید تا مایع یکدستی حاصل شود. سپس می توانید در لیوان ریخته و سرو کنید. توجه داشته باسد که مواد ذکر شده برای دو نفر کافی است.