نمایندگان نمایندگان

 • Region

  قزوین

  City

  پخش ماد

  Name

  سجاد اوسطی

  Mobile

  09127829989

  Phone

  9304248132

  Address

  قزوین-کمربندی تهران قدیم -روبروی مصلی -خیابان راه ری

 • Region

  قزوین

  City

  پخش پاستور

  Name

  قاسم بهرامی

  Mobile

  09125827360

  Phone

  028-33295995-6

  Address

  قزوین- فردوسی جنوبی – روبروی مجتمع آبادگران – پخش پزشکی پاستور